IV. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ
25-27 Haziran 2008 -
Elazığ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA BÖLÜMÜ

 

Kongre Takvimi 
25-27 Haziran, 2008
Özetlerin son gönderilme tarihi
2
5 Nisan 2008
Yazışma Adresi:
Prof. Dr. Mehmet YAMAN
Ulusal Analitik Kimya Kongresi
Fırat Üniversitesi Fen-Ed. Fak.
Kimya Bölümü
ELAZIĞ
e-mail:
analitikk@gmail.com
Tel:  424-2370000/3684 05323059845
Web adresi:http://web.firat.edu.tr/UAKK/

Destekleyen Kuruluşlar
FIRAT Üniversitesi
TÜBİTAK
ELAZIĞ VALİLİĞİ
ELAZIĞ BELEDİYESİ
ELAZIĞ TİCARET ve SANAYİ ODASI
MİS HOLDİNG
ELGİAD
SEM Lab
TERRA Analiz
NEL ELEKTRONİK
ÖZCİHANGİR

TEST Teknik
REFERANS Kimya
NANOMANYETİK
OR-MED
MEGAMASTER

Konular
1. Türlendirme
2. Spektroskopi
3. Elektroanalitik
4. Ayırma Bilimi
5. Kemometri
6. Aşağıdaki alanlardaki uygulamalar
  a) Çevre Bilimleri
  b) Jeokimya
  c) Arkeoloji
  d) Endüstriyel prosesler
  e) Gıda analizleri ve güvenliği
  f) Biyomalzemeler ve  biyomoleküller
  g) Malzeme bilimi
  h) Biyolojik bilimler (Tıp, Vet)

Onur Kurulu
Prof. Dr. M. Hamdi MUZ  (Fırat Ü. Rektörü)

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Şeref GÜÇER
Prof. Dr. Candan HAMAMCI
Prof. Dr. Mehmet YAMAN(Kongre Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Gökçe KAYA

Program Komitesi
Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK
Prof. Dr. Mustafa BOYBAY
Prof. Dr. Mehmet YAMAN
Doç. Dr. Yusuf DİLGİN
Yrd. Doç. Dr. Gökçe KAYA

Sürdürülebilirlik komitesi
Prof. Dr. Şeref GÜÇER (Uludağ Ü.)
Prof. Dr. Satılmış KAYA (İnönü Ü.)
Doç. Dr. Selahattin YILMAZ(18 Mart Ü)
Prof. Dr. Mehmet YAMAN (Fırat Ü.)

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Adnan AYDIN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Alaaddin ÇUKUROVALI  (Fırat Ü.)
Prof. Dr. Ali ÇELİK   (Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali Osman SOLAK  (Ankara Ü.)
Prof. Dr. A. Rehber TÜRKER  (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. A. Nur ONAR  (19 Mayıs Üniversitesi)
Doç. Dr. Bengi USLU  (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Candan HAMAMCI  (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Emür HENDEN  (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Göksel AKÇİN  (Yıldız Teknik Ü.)
Prof. Dr. Güleren ALSANCAK  (S. Demirel Ü.)
Prof. Dr. Mehmet AKÇAY  (Cumhuriyet Ü.)
Prof. Dr. Mehmet DOĞAN  (Hacettepe Ü.)
Prof. Dr. Mehmet YAMAN  (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa DEMİR  (Adnan Menderes Ü.)
Prof. Dr. Mustafa SOYLAK  (Erciyes Ü.)
Prof. Dr. Nevin ERK  (Ankara Üniversitesi
)
Prof. Dr. Nuran ÖZALTIN  (Hacettepe Ü.)
Prof. Dr. O. Yavuz ATAMAN  (Ortadoğu T. Ü.)
Prof. Dr. Recep ZİYADANOĞULLARI (Dicle Ü.)
Prof. Dr. Reşat APAK  (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Sacide ALTINÖZ  (Hacettepe Ü.)
Doç. Dr. Selahattin YILMAZ
(Çanakkale 18 Mart Ü)
Prof. Dr. Süleyman AKMAN  (İstanbul Teknik Ü.)
Prof. Dr. Şeref GÜÇER  (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Şefik SÜZER  (Bilkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Tamerkan ÖZGEN (İzmir Yük T. Ens.)
Prof. Dr. Ümit DEMİR  (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Zühre ŞENTÜRK  (100. Yıl Ü.)
Prof. Dr. Ali ÖLÇÜCÜ  (Fırat Üniversitesi)

Türkiye İş Bankası: 8400 2235246 Nolu Hesap
Teknik Kurullar
a)Kongre Saymanlığı 
Prof. Dr. Mehmet YAMAN
Muharrem İNCE
Cemile ÖZCAN
b)Kongre Sekreterya ve Kayıt Kurulu
Muharrem İNCE
Olcay KAPLAN
Cemile ÖZCAN
Esra BÜYÜKASLAN
İrfan TİMUR
Nagihan KARAASLAN   
c) Konaklama ve Ulaşım Kurulu
Prof. Dr. Mehmet YAMAN
Prof. Dr. Ali ÖLÇÜCÜ
Doç. Dr. Habibe ÖZMEN
Yrd. Doç. Dr İsmail AKDENİZ
Yrd. Doç. Dr. Halim AVCI  
Sezgin Bakırdere
d) Program Sunuş ve Organizasyon
Yrd. Doç. Dr. Gökçe KAYA
Muharrem İNCE   
e) Sosyal Faaliyetler Kurulu  
Prof. Dr. Ali ÖLÇÜCÜ
Doç. Dr. Habibe ÖZMEN
Doç. Dr. İbrahim YILMAZ
Yrd. Doç. Dr İsmail AKDENİZ
Yrd. Doç. Dr. Halim AVCI  
Muharrem İNCE 
Cemile ÖZCAN
Olcay KAPLAN
Esra Büyükaslan
f) Web ve Görsel Tasarımlar Kurulu
Cemile ÖZCANKonaklama

Akgün otel

Üniversite Misafirhanesi

DSİ Misafirhanesi

Karayolları Misafirhanesi

Öğretmenevi

Diğer misafirhane ve yurtlar