Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü                                                                                                       
       
 

 

 
Dersler

                                                                                      


               1.SINIF                    2.SINIF                    3   .SINIF                              4  .SINIF                                       

                                                                          1.SINIF

                                                                        

                                                                         1.DÖNEM

 

MAT107 SOYUT MATEMATİK I:

Mantık; önerme ve doğruluk değeri, denk önermeler, bir önermenin olumsuzu, mantıksal denklik, teoremler için ispat metodları. Cümle kavramı; alt cümle, evrensel cümle, cümlelerin birleşimi ve kesişimi, bir cümlenin ayrımı, tümleyeni, sonlu ve sonsuz cümleler, cümleler ailesi. Bağıntı; sıralı ikili, cümlelerin kartezyen çarpımı, bir bağıntının tersi ve bileşkesi, denklik bağıntısı, sıralama bağıntısı. Fonksiyon; fonksiyon, fonksiyonun özellikleri, fonksiyon çeşitleri. İşlem; birli, ikili ve n-li işlemler. Matematik Yapılar; Grup ve gurubun özellikleri, grup homomorfizmi ve izomorfizmi, Halka ve halkanın özellikleri, cisim, vektör uzayı. Soyut Matematik - I dersi 1. sınıfın 1. yarıyılında okutulmaktadır.

FİZ101 FİZİK I:

Vektörler, Newton'un Hareket Kanunlar?, Gözlem Çerçeveleri, Enerjinin Korunumu, Çizgisel ve Aç?sal Momentumun Korunumu, Harmonik Sal?n?c?, Kat? Cisimlerin Temel Dinami?i, Ters Kare Kuvvet Kanunu. Fizik I dersi 1. sınıfın 1. yarıyılında okutulmaktadır.

YDA107 ALMANCA:

YDF107 FRANSIZCA:

YDİ107 İNGİLİZCE:

MAT103 ANALİZ I:

Cümleler, Doğal Sayılar, Tüme Varım Metodu, Reel Sayılar, Lineer Nokta Cümleleri, İnfimum, Supremum, Fonksiyonlar, Trigonometrik Fonksiyonlar, Üstel Fonksiyonlar, Logaritmik Fonksiyonlar, Bir Dizinin Limiti, Yakınsak Diziler, Bir Fonksiyonun Limiti, Bir Fonksiyonun Sürekliliği, Süreksiz Fonksiyonlar ve Süreksizlik Çeşitleri, Sürekli Fonksiyonların Özellikleri, Türev, Türevin Tanımı, Türev Alma Kuralları, Yüksek Mertebeden Türevler, Türevin Geometrik Anlamı, Türevin Fiziksel Anlamı, Türevle İlgili Teoremler, (Fermat, Rolle, Ortalama Değer Teoremleri), Belirsiz Şekiller, L'Hospital Kuralı, Diferensiyeller, Eğri Çizimi Analiz I dersi 1. sınıfın 1. yarıyılında okutulmaktadır.

TRD109 TÜRK DİLİ:

BES101 BEDEN EĞİTİMİ:

GPR101 RESİM:

MÜZ101 MÜZİK:

MAT111 LİNEER CEBİR I:

Cümleler, Cümlelerin Birleşimi ve Kesişimi, Bağıntı, Fonksiyonlar, Bileşke Dönüşüm, İç İşlem, Grup, Halka, Cisim, Bir Cismin Karekteristiği, Vektör, Ortonormal Vektör Sistemleri, İç Çarpım Uzayları, Ortogonal İzdüşüm, Lineer Dönüşümler, Matris Tanımı, Matris Toplamı ve Skalar ile Çarpma, Matris Çarpımı, Birim Matris, Ters Matris, Bir Matrisin Transpozu, Modüller, İdeal, Lineer İzomorfizm, Cebir, Matrisler ve Lineer Dönüşümler, Bazların Değişimi, Elementer Operasyonlar. Lineer Cebir - I dersi 1. sınıfın 1. yarıyılında okutulmaktadır.

EĞT171 ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ:

 

 

      

2. YARI YIL

MAT108 SOYUT MATEMATİK II:

Doğal sayılar; Doğal sayılar cümlesi, Doğal sayılar cümlesinde toplama, çıkarma, çarpma, bölme, kalanlı bölme. Tam sayılar; Tam sayılar cümlesi, Tam sayılar cümlesinde toplama, çıkarma, çarpma, bölme, kalanlı bölme, bir tamsayının katları, ortak katları, Modüler aritmetik. Rasyonel sayılar; Rasyonel sayılar cümlesinde toplama, çıkarma, çarpma, bölme, sıralama işlemleri. Reel sayılar cümlesinde toplama, çıkarma, çarpma, bölme, sıralama işlemleri ve özellikleri. Karmaşık sayılar, Karmaşık sayılar cümlesi üzerindeki işlemler, geometrik gösterimi, eşleniği, mutlak değeri, karmaşık sayılar kutupsal ve üstel şekilleri. Soyut Matematik - II dersi 1. sınıfın 2. yarıyılında okutulmaktadır.

FİZ102 FİZİK II:

Elektrik Alanlar, Gauss Kanunu, Elektrik Potansiyeli, Sýða ve Dielektrik, Akým ve Direnç, Doðru Akým Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alan Kaynaklarý, Faraday Kanunu, Özindiksiyon. Fizik II dersi 1. sinifin 2. yariyilinda okutulmaktadir.

YDA108 ALMANCA:

YDF108 FRANSIZCA:

YDİ108İNGİLİZCE:

MAT104 ANALİZ II:

Belirsiz Integral, Integral Alma Metodlari, (Degisken Degistirme Metodu, Kismi Integrsyon Metodu, Basit Kesirlere Ayirma Metodu), Binom Integralleri, Trigonometrik Fonksiyonlarin Integrali; Belirli Integraller, Araliklarin Parçalanmasi, Merdiven Fonksiyonlari, Merdiven Fonksiyonlarinin Integrali, Kapali Bir Aralikta Tanimli Reel ve Sinirli Bir Fonksiyonun Riemann Integrali, Riemann Anlaminda Integrallenebilen Bazi Fonksiyon Siniflari, Bazi Limitlerin Integral Yardimiyla Hesabi, Belirli Integralin Uygulamalari, Alan Hesabi, Yay Uzunlugu Hesabi, Hacim Hesaplari, Dönel Yüzeylerin Alani Analiz II dersi 1. sinifin 2. yariyilinda okutulmaktadir.

TRD110 TÜRK DİLİ:

MAT112 LINEER CEBIR II:

Permütasyonlar, Permütasyon Gruplari, Alterne n-Lineer Fonksiyonlar, Determinantlar, Bir Lineer Dönüsümün Determinanti, Lineer Denklem Sistemleri, Homojen Denklem Sistemleri, Homojen Olmayan Denklem Sistemleri, Dual Vektör Uzaylari, Iç Çarpim Uzaylarinin Dual Vektör Uzaylari, Matrislerin ve Lineer Dönüsümlerin Polinomlari, Karakteristik Degerler ve Karakteristik Vektörler, Kuadratik Formlar, Hermit Dönüsümler ve Hermit Matrisler, Polinomlar, Polinom Idealleri. Lineer Cebir - II dersi 1. sinifin 2. yariyilinda okutulmaktadir.

ENF102 TEMEL BILGI TEK.KUL.:

Temel Bilgiler, DOS, WINDOWS, Kelime İşleme Veri Tabanı kullanma Prezantasyon Hazırlama Grafik Uygulama (CAD) Bilgi Ağları Kullanma : İnternet, E-Mail, WWW, HTML Programlama, JAVA "Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı" dersi 1. sınıfın 2. yarıyılında okutulmaktadır