Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü                                                                                                       
       
   
Bölümümüz Hakkında

                                                                                      

               

Genel Bilgiler

Matematik Bölümü 1975 yılında kurulmuştur. Bölümün kurulmasında ve bu güne gelmesinde çok sayıda bilim adamının katkısı olmuştur. Bölüm; Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik, Topoloji, Uygulamalı Matematik  isimli 6 Anabilim dalından oluşmuştur. Bölümümüzde 8 profesör, 4 doçent, 11 yardımcı doçent ve 7 araştırma görevlisi çalışmaktadır. Bölümün I. ve II. Eğitimi mevcuttur. Ayrıca Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora programları da bulunmaktadır. Bölümümüz yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora öğrencilerini üniversitemize kabul etmek için gerekli hazırlıkları başlatmış bulunmaktadır.

 

 

Bölümün Amacı

Her bilimdalı matematik bir modele ihtiyaç duymaktadır. Bundan dolayı matematik bölümünün amacı, özellikle fen ve tekniğe katkıda bulunacak teorik ve uygulamalı bilgiyi üretmek ve diğer bilim dalları ile paylaşmaktır. Lisans seviyesinde amaç; öğrencilere matematik öğretimindeki ve eğitimindeki beceriyi kazandırmak ve kendi mesleki alt yapılarını oluşturacak uygulamalı ve teorik matematik konularında bilgileri çok iyi bir şekilde benimsemiş mezunlar vermektir. Tezli Yüksek lisans döneminde amaç; adaylara literatür tarama, bilimsel araştırma yöntemleri, bilimsel yayın ve tez hazırlama metodları vermektir. Böylelikle bu sürecin sonucunda bilim adamı olmanın temelleri iyice verilmektedir. Tezsiz Yüksek lisans döneminde amaç; eğitim ve öğretim metodları, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, sınıf ve okul uygulamaları ve öğretmenlikte ihtiyaç duyacakları temel ve genel matematik kavramlarını daha iyi bir şekilde pekiştirmektir. Doktora aşamasında, bilimsel verileri toplama, analiz etme, bunlardan etik kurallara bağlı kalarak yeni bilgilere ulaşma, bilimsel üretkenlik için hedef tesbit etme, tüm bunların sonucunda orijinal bir tez hazırlamak hedeflenmektedir. Bu süreçte bilimsel yeterliliğe sahip, kendine güvenen eleştirilere açık, bilim adamı yetiştirilmek istenmektedir.

 

 

İstihdam Alanları

Matematik Bölümünden mezun olanlar Matematikçi ünvanını kazanır. Bir matematikçi, üniversitelerde Fakültelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanlığı, MEB'in istediği koşulları yerine getirdikleri taktirde öğretim kurumlarında sınıf veya branş öğretmenliği, bilgisayar programcılığı yapabilmektedirler. Bunlara ilaveten bankalarda, bazı devlet kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Ayrıca özel kuruluşlarda, dershanelerde, kısaca matematiğin bulunduğu tüm alanlarda görev alabilmektedirler.

 

 

Ögrenci Sayısı Lisans :

I. Öğretim 231, II. Öğretim: 183, Toplam: 414. Yüksek Lisans: 14, Doktora : 10.