Sevgili Öğrenciler, Başarıyı yakalayıp, Fakültemiz öğrencisi olmaya hak kazanmanız dolayısıyla sizleri kutluyorum. Fakültemizi seçerek, çağdaş ve çağı ile yarışan bir Üniversiteye katıldınız. Türkiye’mizin en güzel köşelerinden birinde hayatınızın en renkli, en verimli, belki de en önemli dönemini geçirmeye geldiniz. Mesleki bilgi ve becerinin kazanılmasını, bireysel yeterliklerin gelişmesini, dünya görüşünüzdeki olgunlaşmayı, ömür boyu sürecek dostlukların kurulmasını, gelecek için kararlarınızın şekillenmesini, burada bizlerle birlikte yaşayacağınız Fakültemize hoş geldiniz. Bir eğitim kurumu olarak 1967 yılından bu yana mühendis yetiştirme işlevini sürdüren fakültemiz, bilgi toplumuna geçiş sürecinde, “öğrenen” bir toplumun oluşabilmesi için gelişen ve değişime açık olan nitelikli insan yetiştirmek gibi çok önemli bir toplumsal sorumluluğu paylaşmaktadır.
      Fakültemiz sunduğu eğitimle, özgür düşünen, sorgulayan, araştıran, problem çözme yeteneği yüksek, gelişmiş sosyal becerilere sahip, toplumsal duyarlılığı ve evrensel etik değerleri olan, bilgiyi kullanıp değerlendirme cesaretine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı mühendisler yetiştirerek; ulusumuzun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan bir fakültedir.

Devamı için tıklayın...