Artan nüfus, gelişen endüstri ve ülkelerin tabii varlıklarını tehdit eden kirlenmeler, çevre sorunlarını yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinde insanlığın en önemli konularından biri haline getirmiştir. Çevre Mühendisliği kavramı, mühendislik yöntemlerini kullanarak canlıların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamlarını sağlamak, çevre kalitesini düzeltmek; insanı çevrenin, çevreyi de insanın olumsuz etkilerinden korunmak için araştırma geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde bulunmaktadır.
    Çevre Mühendisliği Bölümü, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması, doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerin korunması, geliştirilmesi, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi veya kirlenerek bozulan çevresel sistemlerin tekrar sağlıklı hale getirilmesi için gereken her türlü mühendislik yapı ve sistemlerinin tasarımı, işletmesi, kontrolü ve inşaatında görev alabilen ve bu konuda hazırlanan projeleri kontrol edebilen yetkilere sahip elemanlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
    Kısaca misyonumuzu “Endüstrinin ve toplumuna ihtiyaçlarına yönelik yüksek kalitede çevre mühendisliği eğitimini sağlamak çevre biliminin ve mühendisliğinin temel prensiplerinin anlaşılması ve uygulanmasını geliştirmek, sürdürülebilir, ekonomik gelişme çabalarının arttırılması ve devamlılığını sağlamak, toplumun genel değerlerini eğitim, araştırma ve halka yönelik programlar ile iyileştirmek” şeklinde özetlemek mümkündür.