İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesinin 1967 yılında Makina Mühendisliği Bölümü ile birlikte ilk olarak kurulan bölümlerinden biridir. Başlangıçta Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden gelen öğretim üyelerince yürütülen ders ve uygulamalar 30 yıllık gelişim süreci içersinde ta¬mamen kendi ele¬manları tarafından yerine getirilir bir duruma ulaşmıştır. Bu süreç içersinde bölümün teknik olanakları ve sahip olduğu laboratuar ve cihazlar da çağdaş bir eğitim için gerekli düzeye gelmiştir.
     Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün misyon ve vizyonu; öğrencilerini temel mühendislik kavramlarını özümsemiş, liderlik özelliklerine sahip, araştırıcı ve yaratıcı mühendisler olarak yetiştirmek, mühendislik bilimine evrensel düzeyde katkıda bulunmak ve inşaat mühendisliği mesleğinin topluma faydasını en üst düzeye çıkarmaktır.
    Ülkemizin karşılaştığı son iki depremden sonra, bilim adamlarının ve mühendislerin davranışları ile ilgili etik sorunlar daha belirgin biçimde göze çarpar konuma gelmiştir. Bu bağlamda bölümümüz eğitim programı, öğrencilerinin teorik temel bilgileri benimsemiş, kendi kendine öğrenme becerisini geliştirmiş, gözlem yapabilen, sorgulayan, analitik düşünen, yaratıcı çözüm üretip karar alabilen, mühendislik etiğine saygılı, güvenilir, iletişim yetenekleri gelişmiş, grup çalışması yapabilen mezunlar olarak yetişmelerini amaçlamaktadır.