Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1977 yılında Fen Fakültesi bünyesinde kurularak eğitim-öğretime başlamış ve 1982 yılında 2547 sayılı yasa ile Mühendislik Fakültesi’ne bağlanmıştır. Akademik Faaliyetleri 1985 yılına kadar Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, MTA Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlardan gelen öğretim üyelerinin destekleriyle yürütülmüş, bu süreç içinde kısmen kendi bünyesinde yetişen, kısmen dışarıdan gelen akademisyenlerle kadrosunu tamamlamıştır. Günümüzde 19 öğretim üyesi, 6 araştırma görevlisi ile 1 Uzman hizmet vermektedir. Bölümümüzde 4 adet idari personel ile 2 adet hizmetli görev yapmaktadır. Lisans öğrenci kontenjanı 62’ dir. 1990 yılında bu günkü binasına taşınan Jeoloji Mühendisliği Bölümü 4 derslik, Mikroskopi, Makroskopi, Kaya ve Zemin Mekaniği, Jeokimya, Hidrojeoloji, Örnek Hazırlama Laboratuvarları, Bilgisayar Odası, İncekesit Atölyesi, Seminer Salonu, yirmi üç çalışma odası, toplantı salonu ve öğrenci kafeteryası hacimsel imkanlarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
     Bölümde lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim ve öğretimi yapılmaktadır. 2007-2008 yılı itibariyle 190 lisans, 8 yüksek lisans ve 12 doktora öğrencisi vardır. Ders programları ve içerikleri, gerekli görüldüğünde güncellenmekte olup, lisans programı 2007 yılında, lisansüstü programı 2003 yılında yenilenmiştir.