Kimya Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Kampüsü içinde yer alan bölümlerden biri olup, ilk olarak 1976 yılında Fen Fakültesi bünyesinde öğretime başlamıştır. Daha sonraları, 1982 yılında YÖK Çerçeve Kanunu uyarınca Mühendislik Fakültesi bünyesine alınmıştır. Başlangıçta birkaç öğretim üyesi ile yılda 10 öğrenci kontenjanıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. 2007-2008 öğretim yılında bölüme 66 öğrenci kayıt olmuştur. Eğitim-öğretim faaliyetleri, dershane ve ofislerin bulunduğu bir bina ile uygulama ve araştırmaların yürütüldüğü laboratuvarların bulunduğu diğer bir binada olmak üzere iki ayrı binada sürdürülmektedir. Laboratuvarlarında var olan modern analiz ve test cihazları ile çevreden gelen inceleme taleplerini de en iyi bir şekilde karşılamaktadır.
     Bölümümüzde hem lisans hem de yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim sürdürülmektedir. YÖK Çerçeve Yönetmenliği’ ne göre hazırlanan lisans öğretim ve eğitiminde öğrenciye ilk dört yarıyılında temel fen, mühendisliğe giriş ve sosyal dersler verilmektedir. 1. ve 2. Yarıyılda başlıca Kimya, Matematik, Fizik ve sosyal dersleri bulunup, Kimya dersi diğer mühendislik bölümlerinden farklı ve uygulamalı olarak her iki yarıyılda da verilmektedir. Son dört yarıyılın derslerini daha çok Kimya Mühendisliği meslek dersleri oluşturmaktadır.