Fırat Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü 1967 yılında 7475 Sayılı Kanunla Elazığ Yüksek Teknik Okulu olarak açılmış ve 1969 yılında çıkarılan 1184 Sayılı Kanunla Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisine dönüştürülmüştür. Makina Mühendisliği Bölümü, Akademi bünyesinde 1982 yılına kadar eğitim öğretim işlevini sürdürmüştür. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile birlikte 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilat Kanunu gereği, üniversite çatısı altına girerek Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 1982 yılında 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyanıca Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi adını almıştır. Bu tarihten itibaren Makina Mühendisliği Bölümü Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini 30 akademik ve 8 idari personel ile sürdürmektedir. 
     Makine Mühendisliği Bölümünde hem lisans, hem de lisansüstü düzeyinde (yüksek lisans ve doktora) eğitim sürdürülmektedir. Öğrenciye ilk dört yarıyılda fen ve temel mühendislik dersleri ile beraber sosyal dersler de verilmektedir.
     Bölümümüzde 5 anabilim dalında lisans ve lisansüstü seviyesinde eğitim – öğretim yürütülmekte ve araştırmalar yapılmaktadır.