Metalürji ve Malzeme Mühendisliği lisans programının mezunlarına vermeyi hedeflediği genel eğitim; endüstri uygulamalarındaki mühendislik malzemeleri ile ilişkili temel bilgiler ve uygulamaları aktarmaktır. Bu programdan mezun olan öğrencilere kazandırılması amaçlanan temel bilgi ve uygulamalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir;
• Matematik ve fen bilimlerini mühendislik alanında uygulayabilecek yetenek kazandırılması,
• Deney tasarımlama ve yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi,
• Mühendislik problemlerini tanımlayabilen, çözüme uygun malzeme, ürün, sistem ve işlemleri seçebilen, tasarlayabilen ve bunları ekonomik temelleri olan projelere dönüştürebilecek beceri
• Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
• Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
• Mesleki ve ahlaki olgunluğa ulaşmış, her türlü çağdaş gelişmeleri takip eden, yorumlayan, kendisini ifade edebilen, takım çalışmasına yatkın ve sürekli öğrenme yeteneği
• Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi