[ENGLISH]

Ana sayfa |Genel Bilgiler | Yönetim | Yönetim Kurulu | Fakülte Kurulu | İdari Kadro Dekanlarımız |Bölümler | Akademik Takvim | İletişim

Fakültemiz 2010 yılına kadar MÜD

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN TARİHÇESİ

 

        

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1959 yılında Elazığ 'da bir Teknik Okul açılması öngörülmüş ve bu teklif 1967 yılında 7475 sayılı kanunla gerçekleştirilerek, 1966-67 öğretim yılında İnşaat ve Makina Mühendisliği bölümlerine alınan 77 öğrencinin İstanbul' da Yıldız Teknik Okulu ’nda öğrenime başlaması ile, “Elazığ Yüksek Teknik Okulu” faaliyete geçmiştir.

Teknik Okul 1967-1968 öğretim yılında Elazığ 'da kendi binasını açmış ve 1969 yılında çıkarılan 1184 sayılı kanunla "Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi" (EDMMA) ’ne dönüştürülmüştür. EDMMA ilk mezunlarını 1970-1971 öğretim yılı sonunda vermiştir. Daha önce faaliyete geçen iki bölüme ek olarak Elektrik Mühendisliği Bölümü de aynı yıl açılmıştır.

EDMMA, 1982 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi adını almıştır. Fakülteye daha önceden 01.04.1975 tarih ve 1873 sayılı kanunla kurulan Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat bünyesindeki Kimya ve Jeoloji bölümleri katılmış; bilahare Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinin de açılmasıyla, 8 bölümlü bir fakülte haline dönüştürülmüştür. 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlayan Mekatronik Mühendisliği Bölümü ve bu yıl öğrenci alacak olan Biyomühendislik Bölümü ile birlikte, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 10 bölüm ile eğitim-öğretimine devam etmektedir. Mühendislik Fakültesi, 2009 yılında açılan, ancak henüz öğrenci almamış olan, Endüstri, Jeodezi ve Fotogrametri (Geomatik) ve Gıda Mühendisliği Bölümleri ile 13 bölümlü bir fakülte haline dönüştürülerek, bugünkü halini almıştır.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 'nda  öngörülen amaç ve temel ilkelere uygun olarak, Bilgisayar, Biyomühendislik, Çevre, Endüstri, Elektrik-Elektronik, Jeodezi ve Fotogrametri (Geomatik), Gıda, İnşaat, Jeoloji, Kimya, Makina, Mekatronik ve Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri ile ülkemizdeki teknik eleman ihtiyacını karşılamada önemli katkılarda bulunmaktadır. Bölümlerde yürütülmekte olan araştırma faaliyetleri ile mühendislik uygulamalarında karşılaşılan sorunlara çözümler aranmakta, düzenlenen konferans, seminer ve sempozyumlarla mühendislik alanlarındaki teknik ve bilimsel gelişmelere yol gösterilmekte, gelecekte ihtiyaç duyulacak öğretim üyesi açığını karşılamak amacıyla lisansüstü  düzeyde öğretim faaliyetlerinde bulunulmakta ve ayrıca yöreden gelen talepler dikkate alınmaktadır.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, eğitim-öğretim, araştırma yayın ve uygulamaya katkı faaliyetlerini akademik ve idari örgütlerinde görev alan personeli ile sürdürmektedir.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin Özgörevi

Mühendislik lisans, yüksek lisans ve meslek içi eğitim vererek, üretim, hizmet sektörü ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve AR-GE çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomi ve mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip mühendisler yetiştirmek,

Temel bilimler ve Mühendislik uygulamaları konularında özgün araştırmalar yürüterek bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmak,

Kamu kurumları ve Sanayi kuruluşları ile işbirliği yapmak, teknik bilgi gereksinimlerini karşılamak ve güncel Mühendislik uygulamaları konularında toplumu bilgilendirmektir.

    Fakültemizin 5 Programı, 2011 yılına kadar MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.
   Haber ve Duyurular
F.Ü.Elektrik-Elektronik Mühendisliği

    Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 'nd, Yazılım Mühendisliği Bölümü kuruldu. Henüz öğrenci alınmayan bölüme, bina ve öğretim üyesi eksiklikleri giderildikten sonra, öğrenci alınacaktır. Yeni kurulan bölümler ile Mühendislik Fakültesi 14 bölümlü bir fakülte halini almıştır. ... Devamı»
27.05.2010 10:48:18

    Mühendislik Fakültesi 'nde 4 yeni bölüm daha kuruldu. ... Devamı»
25.08.2009 12:21:04

    Biyomühendislik Bölümü açıldı. ... Devamı»
25.08.2009 10:50:05

    Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği tarafından "Dünya 'da ve Türkiye 'de Jeolojik Miras" konulu bir konferans düzenlenecektir. ... Devamı»
26.11.2008 11:32:10

    10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yuman Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 70 inci yılında saygıyla anıyoruz... ... Devamı»
13.11.2008 19:18:25

    Mühendislik Fakültesi Futbol takımımız üst üste iki yıl şampiyon oldu. ... Devamı»
13.11.2008 13:17:15

    Yeni web sayfamız daha güncel, etkileşimli ve dinamik bir yapıya kavuştu... ... Devamı»
12.11.2008 15:15:05Sayfa : 1.
  Yönetmelikler ve Yönergeler
  Çift Anadal Programı Yönergesi
  Dikey Geçiş Yönetmeliği
  Diploma Yönergesi
  Disiplin Yönetmeliği
  Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
  Staj Yönergesi
  Yatay Geçiş Yönetmeliği
  Hazır Formlar

   Akademik Görev Belgesi
   Yıllık İzin Belgesi
  
  Hızlı Erişim

  Fırat Üniversitesi
  Kütüphane Otomasyonu
  MÜDEK Resmi Sitesi
  Öğrenci İşleri Otomasyonu
  Personel Otomasyonu
  Telefon Rehberi

 IP niz :3.227.3.146  Aktif Ziyaretci :30  Toplam:151186
Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım Ayhan AKBAL 2008 ELAZIĞ