Ana Sayfa


savunma sanatlari

Sınavlarda Görev Alanların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Öncelikle sınavda görev alan personelin http//gis.osym.gov.tr adresinde bulunan "Sınav Uygulama Yönergesi"ni indirerek dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

1-Sınavlara giren adayların dilekçeleri, velilerin şikâyetleri, bina sınav sorumlularının sözlü/yazılı raporları, sınavların yürütülmesinde görevliler arasında yaşanan uyum sorunları, sınav görevinde gerekli ciddiyetin gözetilmemesi, salon dışında bir araya gelinerek konuşulması gibi tüm durumlar ciddiyetle değerlendirilmektedir. Sınavların problemsiz yürütülmesi esas olduğundan, bu hususta gerekli özeni göstermeyenlere bir daha görev yazılmamaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki hususlara dikkat etmek zorunluluk arz etmektedir:

a) Öğrencileri psikolojik açıdan rahatlatmak amacıyla sınav öncesinde motivasyon konuşması yapılmamalıdır. ÖSYM kimseye böyle bir görev vermemiştir. Bu tür konuşmalar strese neden olduğundan öğrenciler tarafından şikâyet konusu yapılmaktadır.

b) Yaşamlarının önemli bir eşiğinde olan adaylar sınav nedeniyle heyecanlı olabilmektedirler. Onların bu durumlarını göz önünde bulundurarak hitap ve yaklaşım tarzında son derece dikkatli olmak ve kaba, incitici ve küçümseyen ifadelerden kaçınmak önem arzetmektedir.

c) Görevliler sınav esnasında herhangi bir öğrencinin başında dikilmemeli, sürekli salonda gezmemeli, dikkat dağıtacak her türlü davranıştan kaçınmalı ve sınava ses çıkaran ayakkabı ile girmemelidir. Öğrencilerin evraklarıyla ilgili işlemler sınav başlamadan sonlandırılmalıdır.

2-Sınav görevlilerinin Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun kıyafet giymeleri zorunludur. Bu nedenle eşofmanla, tıraşsız vb. bir halde gelmek uygun değildir (Özellikle adaylardan en çok aldığımız şikâyetler bu yöndedir.) YGS, LYS gibi sınavlarda, karşısında sürekli öğretmenleri görmüş gençlerin huzuruna onların alışık oldukları bir kıyafetle çıkmak daha uygun olacaktır