Prof. Dr. Yüksel SAVUCU (Anabilim Dalı Başkanı)  ysavucu@hotmail.com

Prof.Dr.Cengiz ARSLAN carslan@firat.edu.tr

Prof. Dr. Vedat ÇINAR vcinar@firat.edu.tr , cinarvedat@hotmail.com

Prof. Dr. Bilal ÇOBAN bcoban@firat.edu.tr

Prof. Dr. Sebahattin DEVECİOĞLU sdevecioglu@firat.edu.tr , sdevecioglu@ekospor.com

Prof. Dr Ercan GÜR                egur@firat.edu.tr,egur23@hotmail.com

Prof. Dr. Serdar ORHAN sorhan@firat.edu.tr , sorhan23@gmail.com

Doç. Dr. M. Fatih KARAHÜSEYİNOĞLU fkarahuseyinoglu@firat.edu.tr , fkarahuseyinoglu@gmail.com

Doç. Dr. Eyyüp NACAR enacar@firat.edu.tr

Doç. Dr. Zeki COŞKUNER zekicoskuner@hotmail.com , zcoskuner@firat.edu.tr

Doç. Dr. Ragıp PALA rpala@firat.edu.tr , rpala23@hotmail.com

Doç. Dr. Eyyup YILDIRIM eyildirim@firat.edu.tr

Doç. Dr. Atalay GACAR agacar@firat.edu.tr

Doç.Dr.A.Serdar YÜCEL asyucel@firat.edu.tr

Doç.Dr. Mikail TEL mtel@firat.edu.tr

Doç. Dr. Yonca BİÇER ybicer1@hotmail.com

Doç. Dr. Mustafa KARADAĞ mkaradag@firat.edu.tr

Doç. Dr. Oğuzhan ALTUNGÜL oaltingul@firat.edu.tr

Doç Dr. Yunus Emre KARAKAYA emrekarakaya@firat.edu.tr

Doç. Dr. Çetin TAN ctan@firat.edu.tr

Doç. Dr. F. Mehmet UĞURLU fmugurlu@firat.edu.tr

Doç. Dr. Abdurrahman KIRTEPE akirtepe@firat.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Yakup KILIÇ yakupkilic@firat.edu.tr

           

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

Katalog No

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

ECTS

Kredisi

520001001

BES 501

Beden Eğitimi ve Sporda Bilimsel Araştırma Teknikleri (Seçmeli)

3 0 3

8

520001002

BES 502

Literatür Saati (Seçmeli)

0 2 1

6

520001020

BES 520

Egzersiz Fizyolojisi (Seçmeli)

2 2 3

8

520001021

BES 521

Fiziksel Performans Testleri ve Egzersiz Reçeteleri (Seçmeli)

2 2 3

8

520001022

BES 522

Antrenman Bilgisi (Seçmeli)

3 0 3

8

520001023

BES 523

Sporda Hareket Bilgisi (Seçmeli)

3 0 3

6

520001024

BES 524

Spor Hareketlerin Biomekanik Temelleri (Seçmeli)

3 0 3

6

520001025

BES 525

Sporcu Sağlığı, Sakatlıkların Önlenmesi, İlk Yardım ve Rehabilitasyon (Seçmeli)

3 0 3

8

520001026

BES 526

Sporda Beslenme (Seçmeli)

3 0 3

8

520001027

BES 527

Sporda Ergojenik Yardım (Seçmeli)

3 0 3

6

520001028

BES 528

Serbest Zaman Etkinlikleri (Seçmeli)

3 0 3

6

520001029

BES 529

Beden  Eğitimi ve Sporda Öğretim Metotları ve Program Geliştirme(Seçmeli)

3 0 3

8

520001030

BES 530

Spor Yönetimi ve Organizasyonları (Seçmeli)

3 0 3

8

520001031

BES 531

Spor Ekonomisi (Seçmeli)

3 0 3

8

520001032

BES 532

Spor Psikolojisi (Seçmeli)

3 0 3

6

520001033

BES 533

Spor Sosyolojisi (Seçmeli)

3 0 3

8

520001034

BES 534

Sporda Yetenek Araştırması (Seçmeli) 

3 0 3

6

520001035

BES 535

Psiko - Motor Gelişim (Seçmeli)

3 0 3

8

520001036

BES 536

Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor  (Seçmeli)

3 0 3

6

520001037

BES 537

Sporda Motivasyonel Yönelimler (Seçmeli)

3 0 3

6

520001038

BES 538

Spor ve Toplumsal Yapı (Seçmeli)

3 0 3

6

520001039

BES 539

Sporda Halkla İlişkiler (Seçmeli)

3 0 3

8

520001040

BES 540

Sporda Liderlik (Seçmeli)

3 0 3

8

520001041

BES 541

Spor Medya İlişkisi (Seçmeli)

3 0 3

6

520001042

BES 542

Kinantropometri (Seçmeli)

3 0 3

6

520001043

BES 543

Spor Eğitim Sistemleri

3 0 3

6

 

BES 544

Spor ve Sosyoloji Teorileri

3 0 3

6

 

BES 545

Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Obezite

3 0 3

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520001003

BES 597

Seminer (Zorunlu)

-

6

520001004

BES 599

Yüksek Lisans Tezi (Zorunlu)

-

24

520001005

BES 600

Uzmanlık Alanı Dersi (Zorunlu)

-

6

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI

DOKTORA DERSLERİ

Katalog No

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

ECTS

Kredisi

620001001

BES 601

Türk Beden Eğitimi ve Spor Sisteminin Analizi ve Uluslararası Karşılaştırmalar (Seçmeli)

303

8

620001002

BES 602

Sporda Fizyolojik Yaklaşımlar (Seçmeli)

303

8

620001003

BES 603

Literatür Saati (Seçmeli)

021

6

620001020

BES 620

Fiziksel Performansta Ergojenik Yardımcılar ve Doping (Seçmeli)

303

6

620001021

BES 621

Egzersizde Kardiovasküler Uyum ve Rehabilitasyon (Seçmeli)

303

6

620001022

BES 622

Atletik Performansta Ölçme, Değerlendirme ve  Rapor Yazma Teknikleri (Seçmeli)

303

6

620001023

BES 623

Spor Yarışmaları Analizi ve  Değerlendirilmesi (Seçmeli)

303

6

620001024

BES 624

Çağdaş Yönetim Teorileri (Seçmeli)

303

6

620001025

BES 625

Spor Yönetiminde İnsan İlişkileri (Seçmeli)

303

6

620001026

BES 626

Sosyal Psikoloji (Seçmeli)

303

6

620001027

BES 627

Spor, Turizm ve Çevre (Seçmeli)

303

6

620001028

BES 628

Spor ve Politika (Seçmeli)

303

6

620001029

BES 629

Antrenman  Programlarının Hazırlanması ve  Uygulanması (Seçmeli)

303

8

620001030

BES 630

Egzersizde Metabolik ve  Isı Adaptasyonu (Seçmeli)

303

6

620001031

BES 631

Endokrinoloji ve Egzersiz (Seçmeli)

303

6

620001032

BES 632

Hareket Analizi ve Değerlendirmesi (Seçmeli)

223

6

620001033

BES 633

Spor Ekonomisi ve Pazarlama (Seçmeli)

303

8

620001034

BES 634

Yönetim Psikolojisi (Seçmeli)

303

6

620001035

BES 635

Olimpik Hareket Tarihi,  Felsefesi ve Geleceği (Seçmeli)

303

6

620001036

BES 636

Egzersiz Biyokimyası (Seçmeli)

303

6

620001037

BES 637

Personel Yönetimi (Seçmeli)

303

8

620001038

BES 638

Çocuk, Kadın ve Yaşlılarda  Egzersiz (Seçmeli)

303

6

620001039

BES 639

Yükseklik ve Sualtı  Fizyolojisi (Seçmeli)

303

6

620001040

BES 640

Yarışma Sporlarında  Psikolojik Yaklaşımlar (Seçmeli)

303

6

620001041

BES 641

Spor Kulüpleri Yönetimi (Seçmeli)

303

6

620001042

BES 642

Spor Hukuku (Seçmeli)

303

6

620001043

BES 643

Beden Eğitimi ve Sporda  Liderlik (Seçmeli)

303

6

620001044

BES 644

Türk Kültüründe Beden eğitimi ve Sporun yeri (Seçmeli)

303

6

620001045

BES 645

Çağdaş Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi (Seçmeli)

303

8

620001046

BES 646

İlk ve Ortaöğretim   Programları ve Öğretimi (Seçmeli)

303

6

620001047

BES 647

Türk Milli Eğitimi ve Yükseköğretim Sisteminin Analizi (Seçmeli)

303

6

620001048

BES 648

Eğitim Kurumlarında Boş Zamanların  Değerlendirilmesi (Seçmeli)

303

6

620001049

BES 649

Sporda Yeni Yaklaşımlar

303

6

 

BES 650

Egzersiz Oksidatif Stres ve Antioksidan Savunma

303

6

 

BES 651

Kronik Hastalıklar ve Egzersiz

303

6

 

BES 652

Spor ve Toplumsal Cinsiyet

303

6

 

BES 653

Modernleşme ve Küreselleşme Ekseninde Spor

303

6

 

 

 

 

 

620001004

BES 697

Seminer (Zorunlu)

-

6

620001005

BES 699

Doktora Tezi (Zorunlu)

-

24

620001006

BES 700

Uzmanlık Alanı Dersi  (Zorunlu)

-

6