SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAK DERSLERİ

Katalog No

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

ECTS

Kredisi

520000001

SBE 501

Sağlık Bilimlerinde Temel İstatistiksel Analizler (Zorunlu)

2 2 3

6

520000002

SBE 502

Laboratuar Hayvanları Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar (Seçmeli)

3 4 5

8

520000003

SBE 503

Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri (Seçmeli)

2 2 3

6

520000004

SBE 504

Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği (Zorunlu)

2 2 3

6