BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Kodu / Türü

BES 501

AKTS

8

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

 

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Bilimlerin sınıflandırılması, Araştırma türleri ve veri toplama yöntemlerinin kavratılması, Kütüphaneden yararlanmanın kavratılması, Bilimsel bir araştırmanın nasıl yapılacağının kavratılması.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Bilim Felsefesi, bilimsel araştırmanın tanımı, nedenleri, temel kavramlar, araştırmanın temel ilkeleri ve temel istatistiksel kavramlar. Kütüphane türleri, kütüphanede sınıflandırma sistemleri, fiş katalogları, katalog fişleri, bilgisayarlı katalog sistemler, uluslar arası standart numarası sistemi (ISBN), ISBN ve çabuk kodlama araştırmada konu seçme, konuyu sınıflandırma, araştırmanın tezi, araştırmanın metodunun belirlenmesi, taslak plan hazırlanması, geçici bibliyografya hazırlamak, not almak, kaynak gösterme yöntemi, Beden Eğitimi ve Spor alanında kullanımı rapor ve tez yazın tekniklerini kavratmak.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım ve Pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Bilimsel Araştırma ve Yöntem Kitapları.