LİTERATÜR SAATİ

Kodu / Türü

BES 502

AKTS

6

Saat / Hafta

0 2 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

 

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Anabilim dalının doğrudan ya da dolaylı ilgilendiren makalelerin (dönemde en az iki tane olacak şekilde) sunulması.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler makale sunma, tartışma konularında bilgi ve deneyim kazanacaklardır.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım, Pratik uygulama, Proje.

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

İlgili bilim dalında yayınlanmış çeşitli güncel yerli ve yabancı literatürler.