FİZİKSEL PERFORMANS TESTLERİ VE EGZERSİZ REÇETELERİ

Kodu / Türü

BES 521

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

 

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Çeşitli test yöntemlerini kullanarak sportif performansın farklı bileşenlerinin ölçülmesi.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Farklı motorik özellikler, bireysel ve takım sporlarında performansın değerlendirilmesi, fiziksel yeterlilik ve performans testlerinin incelenmesi, sedanterler için egzersiz reçeteleri, testlerin deneklerin üzerinde uygulanması ve test sonuçlarına göre egzersiz ve antrenman programlarının hazırlanması.

Öğretme Yöntemi

Teori ve uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Fox, Bowers, Foss, “Beden Eğitimi Ve Sporun Fizyolojik Temelleri” 1999 Ankara,

Tamer, Kemal; “Sporda Fiziksel- Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, 2000 Ankara,

Montey, Hanry J., Kemper Han C.G., Saris, Wim H.M, Walshburn, Richard A.; “Measuring Physical Activity and Energy Expenditure” 1996 USA.