SPORDA HAREKET BİLGİSİ

Kodu / Türü

BES 523

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

 

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Sportif hareketlerin Anatomik ve Kinesiyolojik açıdan incelenmesi.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Sportif hareketlerin uygulanması sırasında eklemlerde meydana gelen değişiklikler, hareketin yapılışında etkili olan kaslar, eklem hareket genişlikleri ve eklemdeki hareket genişliliğini sınırlayan faktörler, hareketin oluşumunda ortaklaşa çalışan eklem ve kas çalışmalarının incelenmesi.

Öğretme Yöntemi

Anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Vannini Vanio, Dianzani Umberto, De Rosa Eugenio;” Anatomi Atlası” 2001 İstanbul,

Kaya Y.; “İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji” 2004 İstanbul.