SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ

Kodu / Türü

BES 528

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

 

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Serbest zaman etkinliklerinin toplumsal önemini ve işlevinin tanıtımını amaçlar. Temel sosyal kurumları açıklar.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Serbest zamanın tarihsel gelişim sürecini, serbest zamanların sosyolojik, psikolojik ve felsefe boyutunu, devletin rekreasyon politikasını, spor, modernleşme ve serbest zaman ilişkisini, toplumlarda eğlence kültürünü içerir.

Öğretme Yöntemi

Anlatım, tartışma, proje

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1.Wylson, A. (1980). Design for Leisure Entertainment. Newnes Buttec Worths. London.

2.Ball, E. L. (1978). Leisure Services Preparation: a Compentency Based Approach. New Jersey. Prencite Hall.