BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM METODU PROGRAM GELİŞTİRME

Kodu / Türü

BES 529

AKTS

8

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

 

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Eğitim-Öğretim kurumlarının tanımı, öğrenme ve öğretim etkinliklerinin planlanması ve uygulanması, öğretim metotları ve beden eğitimi ve sporda uygulanması, çeşitli araç ve gereçlerin beden eğitimi ve sporda kullanılması.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Eğitim-öğretim kuramlarından yola çıkılarak, beden eğitimi alanında ki ders programları ve program geliştirmeye duyulan gereksinim, programı düzenleme ve program geliştirme arasındaki farklılıklar; beden eğitimi programının boyutları, program geliştirme yolları, beden eğitimi dersinin hedefleri, davranışsal analizleri, içerik oluşturma yaklaşımları, eğitim durumu ve sınama durumu gibi unsurlar işlenecektir.

Öğretme Yöntemi

Anlatım, tartışma, proje

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Bilimsel Araştırma ve Yöntem Kitapları.