SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONLARI

Kodu / Türü

BES 530

AKTS

8

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

 

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Yönetim biliminin ilke, teknik, yöntemleri ve çağdaş yönetim süreçleri ışığında spor yönetimi ve organizasyonlarına uygulayabilme, Dünya’daki ve Türkiye’deki spor sisteminin ve organizasyonlarının yapısı ve işleyişini analiz yapma becerilerinin kazandırılması.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Yönetim biliminin genel ilke, kuram, kavram ve süreçlerinden hareketle, spor yönetim modellerinin ve Dünyadaki ve Türkiye deki spor örgütlenmesinin nasıl şekillendiği konusunda temel bilgileri kazanarak, spora özel modellerin incelenmesi ve modellerden mevcut durumun çözümü ile spor organizasyonlarının, ulusal uluslararası ve bu model ve örgütlenmelerinin teknik boyutlarının incelenmesinin yanı sıra spora yönetimine katılımı arttırmaya yönelik ve işleyişini pratiğe aktarabilecek düzeye gelebilmelerini sağlamaktır.

Öğretme Yöntemi

Anlatım, Grup Çalışması

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Fişek.K. (2003) Spor Yönetimi.

Slack, T. (1997). Understanding Sport, Organization, The Application of Organization Theory,  Jornal of Sport Management.