SPOR EKONOMİSİ

Kodu / Türü

BES 531

AKTS

8

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

 

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Ekonomi biliminin genel ilke, kuram, kavram ve süreçlerinden hareketle, İktisadi düşünce içinde sporun yeri ve önemi, spor endüstrisi, spor sektörü, sporun finansı ile ilgili gelişmelerin incelenmesinin yanı sıra sporun toplumsal arz ve talebi ile genel özellikleri, sporda tüketim yatırım ve özellikleri, spor yatırımlarının iktisadi gelişmeye katkısı ve ölçülmesi, spor yatırımlarının finansmanı, spor harcamaları ve maliyet, fayda analizi, spor ve iktisadi kalkınma,  spor pazarlama teknikleri. Türkiye ve Dünyadaki spor pazarlaması uygulamaları, modeller, problemler ve çözüm önerileri.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Ekonomi biliminin ilke, teknik, yöntemlerini iktisat teorileri ışığında, spor alanında uygulayabilme, Dünya’daki ve Türkiye’deki spor ekonomisi ve pazarlama sistemlerinin yapısı ve işleyişini analiz edebilme bu anlamdaki becerilerinin kazandırılması

Öğretme Yöntemi

Anlatım, Grup Çalışması

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Argan.M., Katırcı H., (2002) Spor Pazarlaması

Başaran M. Atay,T.(2003) Spor ve Sporcuların Vergilendirilmesi, Fort,Rodney D.,(2003)  Sports Economics, Journal of Sports Economics.