SPOR SOSYOLOJİSİ

Kodu / Türü

BES 533

AKTS

8

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

 

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Sporun toplumsal bir kurum olarak diğer kurumlarla etkileşimini öğrenip, sporun toplumsal bir olgu olduğunu öğrenecektir. Sporun ekonomik, kültürel ve sosyal yönlerini inceler ve güncel problemleri tartışır. Sporu, sporda şiddeti, spor kurumundaki ilişkileri, toplumsal ve global boyuttan analiz edebilmeyi hedefler.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Sosyolojinin genel bir tanımı için sosyoloji ile ilgili genel kavramları, ilgili dalları verip, tarihsel gelişimine ve önemine geçilir. Toplumsal kurumlar içinde sporun yeri ve önemi anlatılıp; spor kurumunun aile, eğitim, din, siyaset, ekonomi kurumları ile ilişkisi kurulur. Sporun kültürel boyutunda ise; toplumsallaşmada sporun işlevini, spor alt kültürlerini, spora katılımda sınıfsal boyut ve sınıf ilişkilerini, sporda meslekleşme ve ticarileşmeyi, sporda ırk, etnisitiyi içerir. Sosyoloji kuramları açısından sporun ele alınışını, sporda şiddet ve şiddetin ekonomik ve toplumsal kökenlerini, feminist kuramlarda sporu, globalleşme ve spor ilişkisini içerir.

Öğretme Yöntemi

Proje, Anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1.Sugden, John, A. Tomlinson (2002) Power Games A Critical Sociology of Sport Routledge London

2.Magiure, Joseph (1999) Global Sport Identities, Societies, Civilazitions Polity Press UK

3.Yetim, A.A., Spor sosyolojisi

4.Erkal, M., Spor Sosyolojisi

5. .Giddens, Anthony. (2001). Sociology. Cambridge Polıty Press. 6.Young, T. (1996). The Sociology of Sport Structural and Cultural Approaches Sociological Perspectives. pp. 3-28 V.1.