SPORDA YETENEK ARAŞTIRMASI

Kodu / Türü

BES 534

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

 

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Büyüme ve gelişimin yoğrulabilen ve dinamik doğasını anlayabilme ve antrenmanla ilişkisini kurabilme. Büyüme, gelişim ve antrenmanın farklı etkilerini ayırt edebilme. Yetenek, yetenek seçimi ve farklı yetenek modelleri hakkında özel ve genel bilgi oluşturabilme ve bu bilgileri farklı spor branşlarına uygulayabilme.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Antrenman ve egzersizin çocuğun büyümesi ve gelişimi üzerine etkisini kapsar. Gelişimin farklı evreleri ile ilişkili olarak antrenman incelenir. Yetenek, yetenek seçimi ve farklı yetenek seçimi modelleri incelenir ve Türkiye’deki farklı spor branşlarına yönelik genel karara ulaşılır.

Öğretme Yöntemi

Anlatım ve tartışma

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

BAR-OR, O., (1996). The Child and Adolescent Athlete. Blackwell Science. London. CAHILL, BR., PEARL, AJ. (1993). Intensive Participation in Children’s Sports: American Orthopaedic Society for Sports Medicine. Human Kinetics, IL.