PSİKO-MOTOR GELİŞİM

Kodu / Türü

BES 535

AKTS

8

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

 

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Psiko-motor gelişim içerisinde hareketin ve becerilerin yaşlar ve gelişim dönemleri açısından nasıl edinildiğini bilecek, hareketin duygusal, bilişsel, devinişsel ve sosyal boyutlarını tanımlayabilecek.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Gelişimin Özelliği ve Nitelliği, Gelişimsel Araştırma Yöntemleri, Gelişim Kuramları, Gelişim ve Boyutları, Çocuk ve Büyüme, Motor Gelişim Evreleri ve Aşamaları, Çocukta Yetenekler, (Fiziksel yetenek, Algısal yetenekler, Çocukta hareket ve kendilik kavramı).

Öğretme Yöntemi

Teorik ve uygulamalı projeler

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1.Gallahue, D. L. (1982). Understanding Motor Development in Children. New York: John Wiley & Sons 2.Haywood, M. K. (1988). Laboratory Activities For Life Motor Development. Champain: Human Kinetics Books.