ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Kodu / Türü

BES 536

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

 

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Özel Eğitim Engelliler için eğitim kavramlarının açıklaması, engellilerin fiziki, sosyal ve psikolojik özellikleri, engellilerin eğitiminde sporun yeri ve etkisi.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Engellilerde Sporun Tarihçesi, Paralimpik Oyunlar Genel Kuralları, Paralimpik Spor Tesisleri, Engelli Tanımlamaları ve Sınıflandırılması, Engellilerde Egzersiz Eğitiminin Etkileri, Engelliler İçin Uygun Fiziksel Uygunluk Programları, Engellilerde Dans Aktiviteleri, Değişik Engel Gruplarında Uygun Spor Aktiviteleri, Engelli Sporcularda Spor Yaralanmaları ve Tedavi Yöntemleri, Engelli Sporcularda Doping, Özel Olimpiyatlar.

Öğretme Yöntemi

Teori ve uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Suveren,S.; 2004-2005 Ders Notları, G.Ü.B.E.S.Y.O.

Özer,D.S.; Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor , Nobel Yayınevi, Ank.2001.

 Eğitim DVD ve CD’leri.