SPORDA MOTİVASYONEL YÖNELİMLER

Kodu / Türü

BES 537

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

 

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Sporda motivasyonun oluşumu, farklı kuramların yaklaşım biçimleri ve değişik durumlara özgü motivasyon stratejileri.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Motivasyon Nedir, Doğası ve İçeriği (Motivasyonel bakış açıları, Yeterlik perspektifi, Başarı güdüsü, Hedef belirleme, Yüklemleme), Sporda Motivasyonun Anlamı, Egzersiz ve davranışın anlamı, Sporda Motivasyon Oluşturma (Motivasyona hedef perspektifi ile bakış, Motor performans ve hedef belirleme, Sporda hedef belirleme), Başarı Güdüsünün Anlamı ve Gelişimi, Sporda hedefler: Sporda başarı motivasyonu ile ilgili çalışmalarda sosyal ve bilişsel yaklaşımlar, Sporda Motivasyon Çalışmalarının Kuramsal Yönden Eleştirisi, Eğlence Sporunun Yapısı, Sporda Bireysel Motivasyon Teknikleri.

Öğretme Yöntemi

Teorik

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1.Horn, T. (1994). Advanteces in Sport Psychology. Champain: Human Kinetiks Books. 2.Roberts, C. G. (1992). Motivation in Sport and Exercise. Illinois: Human Kinetics Books.