SPOR VE TOPLUMSAL YAPI

Kodu / Türü

BES 538

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

 

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Toplumların yapılarını oluşturan öğeleri, bu öğelerin toplumların niteliklerini belirlemelerini, sporun toplumların niteliklerine bağlı olarak gelişmesini, farklı toplumsal yapılara göre sporun kazandığı anlamı, spor dallarının toplumsal yapıların niteliklerine göre onay bulması.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Toplumsal yapıyı tanıyarak sporun hangi tür toplumlarda gelişebileceği, hangi tür spor dallarının yaygınlaşacağı konusunda bilgilendirme amaçlanmaktadır.

Öğretme Yöntemi

Teorik

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1.Maguire, Joseph, K. Young (2002), Theory, Sport and Society. Elsevier Science. UK 2.Ritzer, G. (1988). Sociological Theory. NewYork. Alfred A. Knopf. 3. Sporda Sosyal Alan Çalışmaları (2004).