SPORDA HALKLA İLİŞKİLER

Kodu / Türü

BES 539

AKTS

8

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

 

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Halkla ilişkilerin tanımı amacını, doğuşunu ve gelişimini iletişim sürecini öğelerini, iletişim türlerini engellerini, bu engellerinin giderilmesini ve iletişimde kaliteyi kavratmak.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Halkla ilişkilerin Tanımı ve Karması; Dünyada Türkiye’de Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi; Halkla İlişkiler Bölümünün Spor Organizasyonu İçerisindeki Yeri ve Önemi; Kamu ve Özel Kuruluşlarda Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sporun Kullanımı; Halkla İlişkiler Araçları: Yazılı araçlar, Görsel-İşitsel araçlar, Diğer araçlar; Halkla İlişkilerde Kullanılan Teoriler ve Spor Uygulamaları; Spor Organizasyonlarındaki Halkla İlişkiler Kampanyası İletişim Aşamaları: Problem tanımı, Amaçların belirlenmesi, Hedef kitle saptaması, Mesajın belirlenmesi, Taktikler ve araçlar.

Öğretme Yöntemi

Anlatım ve tartışma.

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Halkla ilişkiler, iletişimle ve kamuoyu ile ilgili kitaplar.