SPORDA LİDERLİK

Kodu / Türü

BES 540

AKTS

8

Saat / Hafta

303

Dersi veren öğretim Üyeleri

 

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Liderlik kavramını, Liderin şahsi özelliklerini ve fonksiyonlarını, liderlik çeşitlerini kavratmak.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Dönüştürücü Liderlik Süreci; Dönüştürücü Liderliği etkileyen Örgütsel Faaliyetler; Sporda Organizasyonun Tanımı; Organizasyonların Özelliklerine Göre Dış Çevre ile İlişkileri; Spor Organizasyonlarında Faaliyetlerin Evreleri; Spor Organizasyonlarında Yenilenme Süreci; Organizasyonlarda Grup Yapıları ve İletişim; Sporda Liderlik Kavramının Önemi; Liderlik Türleri: Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar; Liderin İşlevleri ve Görevleri; Dönüştürücü Liderlik Kavramı.

Öğretme Yöntemi

Anlatım ve tartışma.

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Liderlik ve sosyoloji ile ilgili ders kitapları.