SPOR MEDYA İLİŞKİSİ

Kodu / Türü

BES 541

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

 

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Dersin amacı öğrencilere iletişim, medya, kitle iletişim konularında temel bilgileri vermek ve spor-medya ilişkisini tanımlayarak spor yönetimi ile ilişkisini açıklamaktır.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Kitlelerin gerek boş zaman gerek eğlence gerekse de mesleki olarak ilgilendiği spor ile yaşanan stratejilerde bireyden kitleye uzanan iletişim stratejilerinin incelenmesi; Sporun, Tanımı, Tarihçesi, Dünyada ve Türkiye’deki gelişimi, İletişim kavram ve tanımı, İletişim süreci üyeleri, İşlev ve tarzları, Kitle iletişimi, Kitle iletişim araçları, Özellikleri, İşlevleri konu ve kavramları; Spor dünyasındaki sporcu-yönetici, Sporcu-sporcu, Sporcu-izleyici, Sporcu-hakem, Sporcu-birincil ve ikincil gruplar, Sporcu-başarılı ve başarısız durumlarda iç kişisel ve bireylerarası iletişim süreçleri ve örnekleri.

Öğretme Yöntemi

Anlatım ve tartışma.

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Spor, İletişim, Gazetecilik, Halkla ilişkiler ve iletişim ile ilgili kitaplar.