KİNANTROPOMETRİ

Kodu / Türü

BES 542

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

 

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Sporda yetenek seçimi ve antrenmanın yönlendirilmesinde vücut kompozisyonunun belirlenmesi önem taşıdığından, bu alanda uzmanlaşacak kişilere bu bilgi ve becerilerin verilmesi.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Hareketin beslenme ve biyolojik etkenlere bağlı olarak vücut kompozisyonunu etkilemesi ve bu etkilerin antropometrik yöntemlerle teorik ve uygulamalı olarak incelenmesini içerir.

Öğretme Yöntemi

Anlatım, tartışma

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

BEHNKE, A.R. & WILMORE, J.H. (1974). Evaluation and Regulation of Body Build and Composition. Englewod Cliffs, New Jersey: Prentise Hall, Inc.