LİTERATÜR SAATİ

Kodu / Türü

BES 603

AKTS

6

Saat / Hafta

0 2 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Danışman Öğretim Üyesi

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Anabilim dalını doğrudan yada dolaylı ilgilendiren makalelerin (dönemde en az iki tane olacak şekilde) sunulması

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrencilere makale sunma, tartışma konularında bilgi ve deneyim kazandırmak

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım, Pratik uygulama, Proje.

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

İlgili bilim dalında yayınlanmış çeşitli güncel yerli ve yabancı literatürler.