FİZİKSEL PERFORMANSTA ERGOJENİK YARDIMCILAR VE DOPİNG

Kodu / Türü

BES 620

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Sporcular tarafından, özellikle yüksek performans sporlarında verim artırıcı olarak kullanılan Ergojenik yardımcıların ve doping maddelerinin organ sistemleri ve insan sağlığı üzerine etkilerinin araştırılmasıdır.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Kuvveti, dayanıklılığı, sürati ve beceriyi geliştirmede Ergojenik yardımcıların ve doping etkisi.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Calloway, H.D., Carpenter, O.K. (1981). Nutrition & Health.   Saunders College. Williams M.H. (1998). The ergogenic Edge.  Human Kinetics. 2.Güneş, Z. (1998). Spor ve Beslenme. Bağırgan Yayımevi. Ankara.