ATLETİK PERFORMANSTA ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE  RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ

Kodu / Türü

BES 622

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Sporcu performansının laboratuarda ölçülmesi, ölçümlerin değerlendirilmesi ve rapor yazma tekniklerinin incelenmesi.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Atletik performansı ölçebilmek, sonuçları değerlendirebilmek ve araştırma makalesi yazabilmek. Öğrenci atletik performansı ölçer, sonuçları değerlendirir ve bilimsel araştırma makalesi yazabilir.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım, Pratik uygulama, proje

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Sporda Fiziksel-Fizyolojik  Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi.