SPOR YARIŞMALARI ANALİZİ VE  DEĞERLENDİRİLMESİ

Kodu / Türü

BES 623

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Üst düzey spor uygulamalarında performansın müsabakalarda gözlem ve diğer bilimsel yollarla analizi, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının başarıya yansıtılması. Değişik spor dallarında uygulamalı örnekler.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Mekanik prensipleri, Fizik kanunları, Kinetik ve Kinematik kavramların anlaşılması.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım ve Pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

- James G.HAY, The Biomechanics of  Sports  Techniques, Prentice  Hall İnc. New Jersey, Third  Ed. 1985

- Susan J.  HallBasic Biomechanics Mosby Year book, 1991.

- Barbara A. Gowitzke, Understanding the Scientific Bases  of Human Movement, Williams& wilkins 1972

-Thompson & Floyd, Manual of Structural Kinesiology (15th Ed.), McGraw-Hill Publishers, 2004wilkins

- David L.kelleyKinesiology, Fundamentals of Motion Description, Prentice-Hall. Inc. New Jersey.