ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEORİLERİ

Kodu / Türü

BES 624

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Yönetim biliminin tarihi perspektif içerisinde gelişimi.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Yönetim düşüncesini oluşturan temel yaklaşımların incelenmesi ve bu yaklaşımlara göre yönetim fonksiyonlarının ele alınması, günümüzde yönetim alanındaki yeni gelişme ve eğilimler.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım ve Pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Prof. Dr. Güner EKENCİ,  ekenci@gazi.edu.tr.