SPOR YÖNETİMİNDE İNSAN  İLİŞKİLERİ

Kodu / Türü

BES 625

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Yönetimde insan ilişkilerinin incelenmesi.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Çalışanların organizasyon içindeki hareket tarzlarını ve onları çalışmaya yönelten faktörlerin incelenmesi, yönetimde beşeri unsur olan insanın organizasyon içindeki rolü ve yönetimin  bir insan ilişkileri sistemi olarak ele alınması.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım ve Pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

-Gözübüyük, A.Ş.; Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2001.

-Genç, Turan. Kamu Yönetimi, Ankara, 1998.