SOSYAL PSİKOLOJİ

Kodu / Türü

BES 626

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Sporun sosyal psikoloji yönünden incelenmesi.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Derste; birey ve toplum ilişkilerinin spora yansıması, özdeşleşme, taraftarlık, saldırganlık, tutum gelişimi, kişilik gelişimi, ahlaki gelişim, sosyalleşmenin ve sosyalleştirmenin sporla ilgisi, sosyal bir süreç olarak işlemektedir.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Binbaşıoğlu Cavit: (1990) Gelişim Psikolojisi. Kadıoğlu

Matbaası. Ankara.

Başer Ergun: Uygulamalı Spor Psikolojisi, Performans

Sporunda Psikolojinin Yeri, İzmir, 1985.

Kunter Ergun: Sporda Stres ve Performans, Saray Tıp

Kitabevi, İzmir, 1996.