SPOR, TURİZM VE ÇEVRE

Kodu / Türü

BES 627

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Spor, Turizm ve Çevre ilişkisinin önemi, turizme katılımı etkileyen sosyo-ekonomik faktörler.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Sporun turizme katkıları, Spor turizminin geliştirilmesi, Spor alanlarının belirlenmesi.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım ve Pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Kazım Yıldız ve Diğ.; Çevre Bilimi, Ankara, 2000.

Şişli, M, N.; Ekoloji, Ankara, 1999.

Gürpınar, E.; Kent ve Çevre Sorunlarına Bir Bakış, Der Yayınları, İstanbul, 1993.

Keleş, r., Hamamacı, C.; Çevrebilim, İmge Yayınları, Ankara, 1993.

Toksay, T.; Turizm: Turizm Olayına Genel Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul, 1983.

Özgüç, N.; Turizm Coğrafyası, İ.Ü., Yayını, İstanbul, 1984.