SPOR VE POLİTİKA

Kodu / Türü

BES 628

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Spor ve politika ilişkisi, milli ve milletlerarası düzeyde spor politikaları, sporla ilgili resmi kurumların ve gönüllü kuruluşların spor politikaları.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Anayasa ve yasalarda spor politikaları, siyasi partilerin spor politikaları, sporun sosyal-ekonomik, kültürel eğitim politikaları.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Konuyla ilgili literatür ve kaynak taraması.