ANTRENMAN  PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE  UYGULANMASI

Kodu / Türü

BES 629

AKTS

8

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Değişik spor dallarına özgü olarak hazırlanan antrenman programının temel ilkeleri, uygulamaya etki eden faktörler, uygulama ilkeleri ve örneklemeler.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Farklı programların geliştirilmesine yönelik çalışmalar.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım, Pratik uygulama, Proje

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Konuyla ilgili literatür ve kaynak taraması.