EGZERSİZDE METABOLİK VE  ISI ADAPTASYONU

Kodu / Türü

BES 630

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Egzersiz sırası ve sonrasında insan metabolizması ve ısı regülâsyonunda meydana gelen değişimler.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Egzersiz sırasında oluşan değişikliklerin belirlenmesi ve performans üzerindeki etkilerinin incelenmesi.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım, Pratik uygulama, Proje

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Spor fizyolojisi ve performans ölçümü(M. Günay ve ark.).

Exercise endocrinology (K.T Borer).

The physiological basic of physical education (fox).