ENDOKRİNOLOJİ VE EGZERSİZ

Kodu / Türü

BES 631

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Endokrin fonksiyonu ile kas aktivitesi arasındaki ilişkiler ve egzersiz sırasında metabolik uyumun hormonlarca kontrolü.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Hormonal değişikliklerin incelenmesi.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Spor fizyolojisi ve performans ölçümü (M. Günay ve ark.).

Exercise endocrinology (K.T Borer).

The physiological basic of physical education (fox).