YÖNETİM PSİKOLOJİSİ

Kodu / Türü

BES 634

AKTS

6

Saat / Hafta

303

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Yönetim Psikolojisi, örgüt ve sistem kavramlarının incelenmesi.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Toplumsal örgütlerin tamamlayıcı özellikleri. Örgütsel rollerin üstlenilmesi. Güç ve otorite. Bilgi akışı. Örgütsel verimliliğin psikolojik temeli. Örgütsel değişim. Kişilerin (çalışanların) örgüte bağlanma ve kaynaşmaları. Örgüt iklimi.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Binbaşıoğlu Cavit: (1990) Gelişim Psikolojisi. Kadıoğlu

Matbaası. Ankara.