OLİMPİK HAREKET TARİHİ,  FELSEFESİ VE GELECEĞİ

Kodu / Türü

BES 635

AKTS

6

Saat / Hafta

303

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Antik ve modern olimpiyat oyunlarının doğuşu, tarihi ve politik yönden incelenmesi ile felsefe, sanat, kültür, organizasyon ve sportif yaklaşımlar içerisinde olimpizm ideolojisinin araştırılması.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Geçmişten günümüze olimpiyatların sağladığı yararlar, felsefesindeki gerçeklerim ele alınması.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Konuyla ilgili literatür ve kaynak taraması.