EGZERSİZ BİYOKİMYASI

Kodu / Türü

BES 636

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Egzersiz sırasında performansı etkileyen enerji metabolizması (aerobik ve anaerobik metabolizma) , laktik asit metabolizması, dolaşım ve hormonal metabolizma v.b. sistemlerdeki değişikliklerin belirlenmesi ve bu değişikliklerin sebeplerinin araştırılması.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Metabolizmada biyokimyanın temelleri, proteinler, nükleik asit ve genlerin yapısı, karbonhidratlar ve lipitler.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Vassilis Mougios, PhD, Exercise Biochemistry, Human Kinetics, Canada.