PERSONEL YÖNETİMİ

Kodu / Türü

BES 637

AKTS

8

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Spor sektöründe personel yapılanması ve yönetimi.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Örgütlerin işgücü ihtiyacının planlanması, insan kaynağının verimli ve etkin şekilde sağlanması, kullanılması ve geliştirilmesiyle ilgili yol ve yöntemlerin açıklanması Kamu ve Özel sektördeki spor kuruluşlarında personel stratejilerinin belirlenmesi.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Prof. Dr. Güner EKENCİ,  ekenci@gazi.edu.tr.