YARIŞMA SPORLARINDA  PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR

Kodu / Türü

BES 640

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Antrenman psikolojisi, antrenör sporcu ilişkisinin rekabet ortamında incelenmesi.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Gevşeme teknikleri, hareket öğrenmenin psikolojik problemleri, heyecan kontrolü, zihinsel antrenman, kapalı ve açık yetenekler, psikolojik düşüş ve çıkış, start korkusu, yarışma korkusu, başarı ve yenilgi psikolojisi, motivasyon, pekiştirme, model alan, motivasyon ve başarı arasındaki ilişki, motivasyonu etkileyen bireysel ve sosyal faktörler işlenecektir.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım ve Pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Konuyla ilgili literatür ve kaynak taraması.