SPOR HUKUKU

Kodu / Türü

BES 642

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Hukukun temel ilkeleri ve idare hukuku Türkiye’de spora ilişkin mevzuat; Anayasa, yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde spor. Uluslararası spor hukuku ve mevzuatı.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Sporda yasal düzenlemeler hakkında bilgiler.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım ve Pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Konuyla ilgili literatür ve kaynak taraması.

rlw@sportlaw.ca.